home
scholen
buitenschoolse aktiviteiten
ouders
opvang
Brede School Academie
agenda
contact
Voor het laatste nieuws, foto's, video's, evenementen, en nog veel meer kun je ons bereiken via: 
 images 2    6 blogspot logo   downloadimages 1
 
Algemene informatie Brede School
De Brede School Tiel-Oost wil kinderen van 0-12 jaar de gelegenheid bieden zich optimaal te ontplooien en gezond te ontwikkelen. Het gaat hierbij zowel om het fysieke als het sociale en cognitieve vlak. Wij richten ons op de schoolloopbaan, de sociale interactie, respect voor elkaar en een gezonde lichamelijke ontwikkeling. De kinderen van 0-12 jaar én hun ouders staan hierbij centraal.
 
De komende 5 jaar gaan we ons richten op de volgende 4 thema's:
  •          talentontwikkeling
  •          ouderbetrokkenheid
  •          vreedzame wijk
  •          bevorderen van bewegen en gezond gedrag
 
Wat is een Brede School?
Brede scholen combineren onderwijs met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen.